بایگانی نوشته‌ها


یلدای 99

یلدای 99

شب یَلدا یا شب چلّه یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است. در این جشن، طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیم‌کرهٔ شمالی،  گرامی داشته می‌شود...