ریو کالا خود رابه عنوان فروشگاه آنلاین و رسانه آنلاین در زمینه مد و پوشاک به جامعه خوش پوش ایرانی معرفی میکند .