این تخفیف ویژه به مدت 8 روز از تاریخ 22 بهمن الی 29 بهمن , برای همه اجناس , برقرار میباشد .