بهبود در فروش آنلاین از لحاظ راهنمایی مناسب  در انتخاب سایز و فروش کالا با قیمت ارزنده و متناسب با جنس کالا و کیفیت مطلوب